Logo Image
Meldeskjema Nyansatt TKØ

Nye brukere får automatisk tilgang til epost, hjemmekatalog og standard fag- og fellessystemer etter innmelding og registrering i Visma. For tilganger utover dette må dette skjema fylles ut. Det gjelder bl.a. tilgang til Visma Windows, mappetilganger og ePhorte samt sikker sone med bl.a. Opus og Romexis. Dette skjema blir behandlet av IT-seksjonen og deretter videreformidlet til systemeiere/superbrukere av de ovenevnte fagsystemer.

For at de nødvendige tilganger skal tildeles ny bruker må dette skjema fylles ut så nøyaktig som mulig.